คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 65 / อ่าน 46  / 


ขอเชิญเข้าร่วม

"พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท่านใดประสงค์เข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้า

เบอร์ 091-8495505 , 065-4269659

 Fanpage : นาฏศิลป์ไทย-Thaksin University 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready