คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ค. 65 / อ่าน 13  / 


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

และบัณฑิตทุกคณะฯในมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน

ขอให้ความรู้ได้นำพาตัวเองประสบความสำเร็จ และ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป”

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready