คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ค. 65 / อ่าน 30  / 


ประมวลภาพการฝึกซ้อมย่อย

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันที่ 10-13 กรกฏาคม 2565

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดจะมีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ ประจำปีการศึกษา 2562 

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready