คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ค. 65 / อ่าน 66  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ 
“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art”         
ในระหว่างวันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2565 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
วันจันทร์-วันศุกร์ ในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น.)

โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 :  The 67th National Exhibition of Art”  ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  เวลา  16.30 น.-18.30 น. ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
โทร.0-7431-7619

Websiteคณะศิลปกรรมศาสตร์  http://art.tsu.ac.th/th/
facebookคณะศิลปกรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/FineAndAppliedArtsTSU/
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready