คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 65 / อ่าน 24  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ สากล

สามารถสอบเข้าต่อในระดับปริญญาโท

 

นางสาวบรรณสรณ์ นวลมุสิต

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาดนตรีบำบัด

 

นายเมธัส ฤทธิวงศ์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาดนตรีวิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready