คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 65 / อ่าน 25  / 


ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการศืลบะออนไลน์ ASEDAS 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Thailand proudly presents to the world, the ASEDAS 2022 Virtual Digital Art Exhibition

โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงาน

#นิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติครั้งที่3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready