คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย. 65 / อ่าน 34  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
นาย ธนภัทร สุขพัฒน์ 
นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ ชั้นปี ที่ 3
ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ(ออนไลน์) 2022
ในวาระครบรอบ 79 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready