คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย. 65 / อ่าน 37  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
ณัฐพล สุริพงศ์
นิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์และศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร วิชาเอกศิลปไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready