คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 มิ.ย. 65 / อ่าน 27  / 


"จากโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  สู่นครมรดกโลก "

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

ได้เดินทางไปยังนครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซักซ้อมและแสดงในงานเปิดนิทรรศการมรดกโนรา : Spirit of NORA

ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 3 ก.ค. 65

และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Palazzo Pisani Santa Marina

นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

หน่วยงานกิตติมศักดิ์

มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

ดำเนินการโดย สงขลาพาวิเลียน

ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมไทย

ในสาธารณรัฐอิตาลี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า

สนับสนุนโดย โรงพยาบาลศิครินทร์

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

เพจ ศาสตร์โนรา ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ - Thummanit Nikomrat

Songkhla Pavilion
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready