คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย. 65 / อ่าน 28  / 


ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดี คณาจารย์และนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรมทำการแสดงดนตรี ณ ลานหน้าเสาธง

ในกิจกรรม “ร่วมสร้างสรรค์ทุกพื้นที่ให้มีกิจกรรม”

โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายณ บริเวณพื้นที่ สนามฟุตบอล ลานแอร์โรบิค สนามเปตอง สนามเทนนิส เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร  นิสิตและบุคคลทั่วไป  ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready