คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 มิ.ย. 65 / อ่าน 214  / 


ขอเชิญชวนทุกท่าน 
รับชมการแสดงผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ รุ่น 14 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์:นวัตกรรมสังคม โดยผศ.ดร.อริศร์  เทียรประเสริฐ
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ได้ที่แฟนเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การแสดงมีทั้งหมด 7 ชุด ดังต่อไปนี้
1. การแสดงชุด ประตูแห่งกาลเวลา
2. การแสดงชุด รีตเริน เหวินฮว่า
3. การแสดงชุด ช่อง-ลม
4. การแสดงชุด ซวงฝู
5. การแสดงชุด หนมบอกของหรอยสงขลา
6. การแสดงชุด เริงวัตถา ลีลาถีบจักร
7. การแสดงชุด เซียงอู่

- พร้อมรับชมประมวลสรุปผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์กลุ่มวิชาเอกโนรา

- ประมวลสรุปผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์กลุ่มวิชาเอกละคร

พร้อมรับชมประมวลสรุปผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์กลุ่มวิชาเอกโนราและวิชาเอกละคร
#ศิลปะการแสดงนิพนธ์รุ่น14
#ศิลปะการแสดงTSU
#คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
#ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์
#นวัตกรรมสังคม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready