คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ค. 65 / อ่าน 251  / 


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 
ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” 

เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อประสบการณ์ในช่วงชีวิตเดียวกันที่ผ่านมา ผ่านผลงานศิลปะทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Website : https://www.pttplc.com/th/Media/Activity/Highlights/Content-30246.aspx 
Facebook : https://www.facebook.com/ArtsGalleryAtBanChaoPhraya/ 
Tel : 0 2537 1388

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready