คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 65 / อ่าน 34  / 


เปิดรับสมัครรอบ 4
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission #TCAS65
รอบที่ 4 Direct Admission
- สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 10 คน
- สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย จำนวน 10 คน
- สาขาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน 10 คน
- สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 10 คน
- สาขาศิลปะการออกแบบ จำนวน 10 คน
- สาขาศิลปศึกษา จำนวน 2 คน
 รับสมัคร : 25-29 พฤษภาคม 2565
 ประกาศผล : 6 มิ.ย 2565
 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing House: 8-9 มิ.ย. 2565
 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 9-13 มิ.ย 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1V0HrKs6zT7NkqxJWbEXlcA8s4YqlgtWe?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/admission.tsu
โทร : 074-317-608 , 074-317-600 ต่อ 7107
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
 https://admission.tsu.ac.th
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready