คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 65 / อ่าน 51  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์อัฏฐพล เทพยา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการออกแบบ
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและการถ่ายทอดสู่พื้นที่
ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมมรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นสำรับลังกาสุกะ จังหวัดชายแดนภาคใต้”
โครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Websiteคณะศิลปกรรมศาสตร์ http://art.tsu.ac.th/th/
คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready