คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ค. 65 / อ่าน 37  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ในการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready