คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 65 / อ่าน 77  / 


  ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ " DOT ART THESIS EXHIBITION 2022 " ของนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 16 คน ประกอบด้วย

ผลงานวิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะไทย

  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Center อ.เมือง จ.สงขลา

  ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30น. - 17.30 น. (ยกเว้นวันจันทร์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready