คณะศิลปกรรมศาสตร์
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ / Q&A
ที่อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์
Facebook
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์
ระบบจัดการข้อร้องเรียน/การทุจริต
แบบสำรวจ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
Q&A ถามตอบ
 
ที่อยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ กลับหน้าหลัก

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

140  หมู่ที่ 4  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

 

เว็บไซต์ : http://www2.tsu.ac.th/org/art/

 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 

 

email : fineart@tsu.ac.th