คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ นิสิต
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวด Line Sticker Contest AISxUniversity
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวด Line Sticker Contest AISxUniversity จำนวน 5 ผลงานและได้รับเงินรางวัล 15,000 บ. ดังนี้

อันดับ 1 ผลงานชุด “อุ่นใจ x น้องพลูโต” จากผู้ส่งผลงาน วรรณวิสา ทองเต็ม

อันดับ 2 ผลงานชุด “อุ่นใจ x แก๊ง 3 เกลอเพื่อนรัก” จากผู้ส่งผลงาน ปัณกร สุทธิโมกข์

อันดับ 3 ผลงานชุด “Aunjai x Ecoearth” จากผู้ส่งผลงาน อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์

อันดับ 4 ผลงานชุด “อุ่นใจ x เบบี้เงาะ” จากผู้ส่งผลงาน ธัญลักษณ์ ชูพรหม

อันดับ 5 ผลงานชุด “พี่เรซซิ่ง พี่โรเซ่ x น้องอุ่นใจ” จากผู้ส่งผลงาน วรากร หนูอุไร