คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เชิดชูเกียรติ นิสิต
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะและออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ปี2563 Art and design Contest Lanna Contemporary 2020 จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวศิริเรือน เต็มรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2

2. นายอับดุลเลาะ กาหม๊ะ ได้รับรางวัลพิเศษ