คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้บริการ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานร่วมถึงการจัดการแสดงโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาศิลปะการแสดง และดนตรีไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอเปรมดนตรี