คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมทบทวน ปรับปรุง โครงร่างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
     

ประมวลภาพการประชุมทบทวน ปรับปรุง โครงร่างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร17) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563