คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ เอกการละคร
 
     

การนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ วิชาเอกกการละคร ประจำปีการศึกษา 2561 ของนางสาวไดอาน่า หนังสือ Diana Livre ในการสอบการแสดง โดยครั้งนี้นิสิตได้แต่งเรื่อง กำกับและแสดงเอง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบกรณ์ของตนเองและการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางด้านคำพูดที่เกิดขึ้นกับเด้กและเยาวชน นำเสนอในรูปแบบละครเวที เรื่อง Rankle