คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1
 
     
               สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 6 และครูศิลปะในสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะในโครงการค่าย “นักเรียนรักศิลป์ – รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม  2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ่านรายละเอียดแล้วสมัครกันได้เลย
     - กำหนดการ
        -  รายละเอียดการสมัคร
 
       -  ใบสมัคร
        -  รายละเอียดโครงการ