คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญรับชม เทศกาลละครเวทีน้องเล็ก "รายวิชา ทักษะการแสดง1"
 
     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอเชิญรับชม เทศกาลละครเวทีน้องเล็ก "รายวิชา ทักษะการแสดง1" ณ ห้องบรรยายใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 4 (ห้อง 17401) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำรองบัตรได้ที่ โทร 0640457304 (หวาน)